Fundacja im. Józefa Pupki

"Z energią w dorosłe życie..."
Witaj na stronie Fundacji


Celem powołanej Fundacji jest niesienie pomocy szczególnie uzdolnionym studentom i słuchaczom szkół wyższych, których sytuacja materialna uniemożliwia rozwijanie zdolności oraz wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty wśród młodzieży mającej do niej utrudniony dostęp.

Idea powołania Fundacji im. Józefa Pupki jest najlepszym sposobem na uhonorowanie pamięci tego Wybitnego Człowieka - zapewne cel, w jakim została ustanowiona Fundacja spotkałby się z Jego pełną aprobatą.

Zarząd Fundacji


Bogusław Rybacki - Prezes Zarządu
Ryszard Francuz - Członek Zarządu
Elżbieta Francuz - Członek Zarządu
Stanisław Błach - Członek Zarządu

Informacja

Zarząd  FUNDACJI  im. JÓZEFA PUPKI  informuje, że  rozpoczął przyjmowanie wniosków o stypendium  na rok  akademicki 2016/2017. Wnioski będą przyjmowane do dnia 30.10.2016r.

Telefon kontaktowy:    691740291,  71 32 38 142
Osoba do kontaktów:   Maria Bawolska