Fundacja im. Józefa Pupki

"Z energią w dorosłe życie..."


Witaj na stronie Fundacji

Celem powołanej Fundacji jest niesienie pomocy szczególnie uzdolnionym studentom i słuchaczom szkół wyższych, których sytuacja materialna uniemożliwia rozwijanie zdolności oraz wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty wśród młodzieży mającej do niej utrudniony dostęp.

Idea powołania Fundacji im. Józefa Pupki jest najlepszym sposobem na uhonorowanie pamięci tego Wybitnego Człowieka – zapewne cel, w jakim została ustanowiona Fundacja spotkałby się z Jego pełną aprobatą.

Zarząd Fundacji

Paweł Szczeszek – Prezes Zarządu

Jarosław Ogórek – Członek Zarządu
Bogusław Rybacki – Członek Zarządu
Mariusz Misiak – Członek Zarządu
Stanisław Błach – Członek Zarządu

Informacja

Zarząd  FUNDACJI  im. JÓZEFA PUPKI  informuje, że  przyjmowanie wniosków o stypendium  na rok  akademicki 2019/2020 rozpocznie się pod koniec okresu wakacyjnego. Wnioski będą przyjmowane do dnia 15.11.2019 r.

Regulamin stypendialny znajduje się na stronie   http://www.fjp.org.pl/dokumenty

Telefony kontaktowe: 691740291, 7132 38 142