Fundacja im. Józefa Pupki

"Z energią w dorosłe życie..."
Witaj na stronie Fundacji


Celem powołanej Fundacji jest niesienie pomocy szczególnie uzdolnionym studentom i słuchaczom szkół wyższych, których sytuacja materialna uniemożliwia rozwijanie zdolności oraz wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty wśród młodzieży mającej do niej utrudniony dostęp.

Idea powołania Fundacji im. Józefa Pupki jest najlepszym sposobem na uhonorowanie pamięci tego Wybitnego Człowieka - zapewne cel, w jakim została ustanowiona Fundacja spotkałby się z Jego pełną aprobatą.

Informacja

Zarząd  FUNDACJI  IMIENIA JÓZEFA PUPKI  informuje, że  rozpoczął przyjmowanie wniosków o stypendium  na rok  akademicki 2015/2016. Wnioski będą przyjmowane do dnia 30.10.2015r.

Regulamin stypendialny znajduje się na stronie www.fjp.org.pl.

Telefon kontaktowy:    691740291,  71 32 38 142

 Osoba do kontaktów:   Maria Bawolska

Zarząd Fundacji