Fundacja im. Józefa Pupki

"Z energią w dorosłe życie..."
Witaj na stronie Fundacji


Celem powołanej Fundacji jest niesienie pomocy szczególnie uzdolnionym studentom i słuchaczom szkół wyższych, których sytuacja materialna uniemożliwia rozwijanie zdolności oraz wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty wśród młodzieży mającej do niej utrudniony dostęp.

Idea powołania Fundacji im. Józefa Pupki jest najlepszym sposobem na uhonorowanie pamięci tego Wybitnego Człowieka - zapewne cel, w jakim została ustanowiona Fundacja spotkałby się z Jego pełną aprobatą.

Informacja

Lista stypendystów Fundacji im. Józefa Pupki na rok akademicki 2013/14

Regulamin stypendialny znajduje się w zakładce dokumenty.

Dodatkowych informacji udziela p.Maria Bawolska (691 740 291,  71 32 38 142).

Zarząd Fundacji